شخصیت های شاهنامه – جاماسپ

بخواند آن زمان پیر جاماسپ را – کجا راهبر بود گشتاسپ را

نام : جاماسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های جاماسپ : موبد ، ستاره شناس ، پیشگو ، وزیر گشتاسپ

ملیت : ایرانی

وابستگان :

همسر جاماسپ : پوروچیستا دختر زرتشت

برادران جاماسپ : فرشوشتر

فرزندان جاماسپ : گرامی و هنگاوروش

توضیحات شخصیت :

جاماسپ فرزند هوگوه (Hvogva) وزیر گشتاسپ بوده است. جاماسپ همسر پوروچیستا، جوان‌ترین دختر زرتشت، بود. جاماسپ را از نخستین فیلسوفان ایرانی می‌دانند.جاماسپ به مانند رهبری مذهبی و الهام‌بخش پادشاهان شاهنامه، به ویژه گشتاسپ است. اما این پیر الهام‌بخش و ستاره‌شمر (منجم) دشمنان و مخالفان خطرناکی چون ارجاسپ تورانی دارد.

بر اساس روایات زرتشتی، جاماسپ و برادرش فرشوشتر از حامیان زرتشت بوده‌اند. زرتشتیان در جشن بهمنگان به یاد جاماسپ جامه‌ی سفید می‌پوشند. پوشندگان لباس سفید در حقیقت با این عمل نمادین بیزاری و برائت خود را از هرگونه ناپاکی و پلیدی، خونریزی و کشتار و آزار و اذیت حیوانات نشان داده و با دسته‌های گل سفید به دیدار یکدیگر می‌رفتند و این گل‌ها را به یکدیگر تقدیم می‌کردند و بر آنند که جاماسپ، وزیر گشتاسپ، این کارها را در این روز انجام داده‌است.
در منظومه‌ی پهلوی یادگار زریران از جاماسپ با صفت «بیدخش» به معنی صدر اعظم نام برده شده‌است. کتابی نیز به نام جاماسپ‌نامه به زبان پارسی میانه در دست است که به پازند و فارسی هم ترجمه شده‌است. این کتاب پاسخ‌های جاماسپ به گشتاسپ را دربرمی‌گیرد. در این کتاب جاماسپ حوادث گوناگون سرزمین ایران، روم و هند را تا آخرالزمان و از بین رفتن نسل بشر پیش بینی می کند. البته آن دست از حوادث که به پادشاهان یا پیامبران مربوط است. در کتاب حکمهالاشراق فیلسوف نامدار ایرانی شهاب‌الدین سهروردی از جاماسپ و فرشوشتر (فرشاد شور) نام برده شده و آن دو ستودپاشده‌اند به نظر می‌رسد در نوشته‌های یونانی جاماسپ را به صورت پرکساسپ آورده‌اند. پسران جاماسپ گرامی و هنگ‌اوروَش (Hanghaurvaungh) بودند.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۴

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۱

داستان رستم و شغاد – بخش ۸

قبلی «
بعدی »