شخصیت های شاهنامه – توس

و دیگر دلاور سپهدار طوس – که در جنگ بر شیر دارد فسوس

نام : طوس یا توس

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به منوچهر

لقب طوس : زرینه کفش

ویژگی‌های طوس : خیره سری حمل کننده درفش کاویانی فرمانده سپاه ایران زمین

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : پیل پیکر

وابستگان :

پدر طوس : نوذر

برادران طوس : گستهم

فرزندان طوس : زراسپ

داماد طوس : ریونیز

توضیحات شخصیت :

توس پسر نوذر یکی از پهلوانان بزرگ شاهنامه و سپهدار سپاه ایران است. وی ملقب به زرینه‌کفش است. پدر وی نوذر شاه ایران بود که در جنگ با تورانیان به دست افراسیاب اسیر و سپس کشته شد. پس از مرگ نوذر بزرگان ایران به دلیل اینکه توس و گستهم فرزندان وی را لایق پادشاهی نمی‌دیدند شخص دیگری به نام زو را به شاهی برگزیدند.

توس در جنگهای بسیاری به عنوان سپهدار ایران حضور دارد. در داستان سیاوش پس از آن که کیکاووس شاه ایران، رستم و سیاوش را متهم به تن آسایی می‌کند، توس را به فرماندهی سپاه ایران برای نبرد با تورانیان بر می‌گزیند.

توس هنگام عزیمت به جنگ و کشورگشایی‌ها در زمان کیخسرو، در یکی از تهاجمات که فرماندهی سپاه ایران در جنگ با تورانیان از طرف کیخسرو بر عهده داشت با بی‌تدبیری موجب کشته شدن فرود برادر کیخسرو می‌شود.

برخی منابع بنای شهر ساری را که آرامگاه نیاکان وی (فرزندان فریدون) در آن شهر است را به وی نسبت می‌دهند ولی در واقع بنای ساری به دست تهمورس دیوبند بوده است

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۵

پادشاهی نوذر – بخش ۶

پادشاهی نوذر – بخش ۱۲

پادشاهی زوطهماسپ

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۷

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۳

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۵

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۹

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

سهراب – بخش ۵

سهراب – بخش ۸

سهراب – بخش ۱۰

سهراب – بخش ۱۱

سهراب – بخش ۱۳

سهراب – بخش ۱۴

سهراب – بخش ۱۶

سهراب – بخش ۱۸

سهراب – بخش ۱۹

داستان سیاوش – بخش ۲

داستان سیاوش – بخش ۳

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۷

داستان سیاوش – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۵

داستان سیاوش – بخش ۱۶

داستان سیاوش – بخش ۲۰

داستان سیاوش – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۲۲

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »