شخصیت های شاهنامه – تهمینه

چنین داد پاسخ که تهمینه‌ام – تو گویی که از غم به دو نیمه‌ام

نام : تهمینه

معنای نام تهمینه : ساخته شده از دو بخش تهم و اینه که بخش اول به مفهوم قوی و نیرومند و بخش دوم پسوند نسبت است و با هم به معنی زن قوی و نیرومند می باشد

محل تولد تهمینه : سنمگان

محل مرگ : سمنگان از داغ مرگ سهراب

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر تهمینه : شاه سمنگان

همسر تهمینه : رستم

فرزند تهمینه : سهراب

توضیحات شخصیت :

تَهمینه در شاهنامه، دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب است. فردوسی، دربارهٔ این بانو چنین می‌سراید، که روزی رستم برای نخجیر به مرز سمنگان رسید، گوری را شکار کباب کرده و خورد، آنگاه رخش را در بیشه‌زار رها بخواب و استراحت پرداخت. عده‌ای از سواران ترک در آن شکارگاه رخش را بی‌صاحب یافته آن را با خود به سمنگان بردند. رستم که از خواب برخاست به اطراف نظر افکند، رخش را ندید دلگیر شد به ناچار از جای بلند شد زین را کول کرده پی اسب را گرفته به شهر سمنگان رسید

شاه سمنگان و اعیان آن جا به رستم اطمینان می‌دهند رخش پیدا خواهد شد نگران نباشد. تهمتن شاد گردیده، تا پاسی از شب به می‌گساری پرداخت سپس در بستری که برایش آماده شده بود به خواب رفت. شب هنگام تهمینه بر بالای بستر رستم حاضر شده و عشق خود را به او ابراز می کند.رستم که از زیبایی تهمینه خیره مانده بود، نام یزدان جهان آفرین را بخواند و گفت باید موبدی حاضر گشته تا از شاه بخواهد تو را به عقد من درآورد و تهمینه از پیشنهاد او بسیار شاد شد. وصلت ازذواج این دو دلاور و جنگاوری است به نام سهراب ودر نهایت تهمینه هنگامی که خبر کشته شدن سهراب به دست رستم را می شنود از غم مرگ فرزند می میرد.

لیست اشعار :

سهراب – بخش ۴

سهراب – بخش ۵

قبلی «
بعدی »