شخصیت های شاهنامه – تخوار

ابا شاه شهر دهستان تخوار – که جنگ بداندیش بودیش خوار

نام : تخوار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

تخوار از نجبای توران و وزیر فرود پسر سیاوش است. توس سپهسالار ایران جهت فتح اراضی توران به بهانه کین سیاوش باید از محلی می‌گذشت که فرود مرزبان آن کشور بود. ولی کیخسرو به طوس گفته بود از محل حکمرانی فرود برای رسیدن به مرز توران سپاه را نبرد بلکه از راه دیگر به اراضی توران دست یابد اما قسمت این بود که سپاه ایران از محل مرزبانی فرود گذشته و آن دیار را نیز با خاک یکسان نمایند.

تخوار دوست گاهی هم طبق متون دستور فرود است ، ویژگی دیگر تخوار این بود که اکثر بزرگان ایران را به چهره می‌شناخت بدین سبب مادر فرود جریره از فرود خواست هنگام مواجه با سپاه توس از تخوار برای شناسایی برزگان ایران کمک بخواهد. توس فرمانده سپاه ایران نزدیک قلعه فرود بر سه‌تیغ سپدکوه دو نفر مشاهد نمود و از افراد لشکری داوطلب خواست تا آنها را کشته یا زنده پیش او آورند. بهرام داوطلب کار شد و رفت نشانی جوید و در بازگشت به طوس گفت یکی از آن دو فرود برادر کیخسرو و پسر سیاوش است. توس آشفته گشت و گفت من فرمان داده بودم آنها را کشته بیاورید نه نشان ایشان را، کار بالا گرفت توس داوطلب دیگر خواست که داماد و پسر او بودند رفتند امّا با تیر فرود در نیمه راه جان باختند. زمانیکه افراد سپاه به جانب قله می‌رفتند فرود از تخوار می‌پرسید ایشان کیست و تخوار مو به مو افراد را معرفی می‌کرد،

لیست اشعار :

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »