شخصیت های شاهنامه – بیژن

سبک بیژن گیو بر پای جست – میان کشتن اژدها را ببست

نام : بیژن

محل مرگ : در کوه دنا از سرما هنگامی که بدنبال کیخسرو می رفت

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به کشواد پهلوان نامی می رسد

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : پرستار پیکر

وابستگان :

پدر بیژن : گیو

مادر بیژن : گشسب بانو

همسر بیژن : منیژه دختر افراسیاب شاه توران زمین

فرزندان بیژن : اردشیر

توضیحات شخصیت :

بیژن پسر گیو از پهلوانان نامدار شاهنامه است. او پسر جوان و ماجراجوی گیو بود. در شاهنامه بیژن که تنها فرزند گیو در چشم پدر سخت عزیز است. غالباً از سوی پدر به خاطر خیره‌سری‌ها و جوانی‌کردن مورد ملامت قرار می‌گیرد.

از دیگر کارهای سترگ او (مندرج در شاهنامه) نبرد با فرود سیاوش، هومان پهلوانان تورانی در نبردی تن‌به‌تن و نیز کشتن رویین در جنگ دوازده رخ است. درفش بیژن پرستار پیکر بود. او از دوستان بسیار نزدیک گستهم (فرزندِ گژدهم)  پهلوان ایرانی بود و در نبردهای ایرانیان به کین‌خواهی سیاوش در زمان پادشاهی کیخسرو، دست کم گستهم را دو بار از مرگ نجات داد.

بیژن در نهایت به همراه پدرش گیو و عمویش رُهام و بسیاری دیگر از پهلوانان، پس از عروج کیخسرو در کوه دنا به آسمان، در راه برگشت در میانه رشته کوه های دنا در توفان برف کولاک شدید ناپدید شد و در دنا گردنه ای به همین نام بیژن نیز وجود دارد.

منظومه‌ای نیز به نام بیژن نامه وجود دارد در حدود ۱۴۰۰ تا ۱۹۰۰ بیت از عطایی رازی شاعر برزونامه. بخش بزرگی از آن ملتقط با داستان بیژن و گرازان و بیژن و منیژه است.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۷

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان اکوان دیو

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »