شخصیت های شاهنامه – بیورد (سو )

الان شه و چون پارس پهلو سپاه  –  چو بیورد و شگنان زرین کلاه

نام : بیورد

نام کامل بیورد : بیورد سو چون حاکم منطقه دریاچه سو بود

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

بیوَرد در شاهنامه نام مرزبانی است که پس از کشته شدن یزدگرد شاپور در چشمه سو خواستار تاج و تخت ایران بود.

فردوسی در شاهنامه، از برخی مدعیان سلطنت ایران پس از یزدگرد، و از جمله از بیورد یاد می کند

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »