شخصیت های شاهنامه – بید

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید – نه سنجه نه پولاد غندی نه بید

نام : بید

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

منصب بید : سالار

ملیت :  دیوان مازندران

توضیحات شخصیت :

بید در شاهنامه نام سردار ِشاه مازندران است. وی دیوی بود که به نگهبانی از زندان کاووس گُمارده شده بود و بدست رستم کشته شد. در سنسکریت از ربشه veda به معنی دانستن و علم است.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۴

قبلی «
بعدی »