شخصیت های شاهنامه – بیدرفش

یکی نام او بیدرفش بزرگ – گوی پیر و جادو ستنبه سترگ

نام : بیدرفش

معنای نام بیدرفش : بی نور و بی تابش

محل مرگ بیدرفش : میدان نبرد با گشتاسپ توسط اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های بیدرفش : پهلوانی بدهیبت و ترسناک

ملیت : ترکان چین

نشان پرچم ( درفش ) : بنفش

توضیحات شخصیت :

بیدِرَفش از پهلوان لشکر ارجاسب شاه خلخ در دوران شاهی گشتاسپ است. او در جنگ دینی ایرانیان با تورانیان زریر برادر گشتاسپ را کشت و خود نیز در آن جنگ به دست اسفندیار کشته شد.

پس از پادشاهی کیخسرو نوبت حکمرانی سلالهٔ گشت لهراسپ رسید و اغلب جنگ‌های این خاندان با اقوام و قبایل صحراگردی بود که از شمال و از دو سوی دریای خزر به سرحدات ایران هجوم آوردنده بودند لهراسپ پیر و مراد، برای مقابله این مهاجمان ترک چگل سپاهی به فرماندهی گشتاسپ به مرزها روانه کرد. گشتاسپ وزیری بنام جاماسپ دارد که هم پیشگو و هم ستاره‌شناس است و نتیجه او از نبرد پیش‌رو کشته شدن برادر و پسر گشتاسپ و همچنین پسر خویش است اما فرجام جنگ را پیروزی ایرانیان پیش‌بینی نمود.

نبرد تا پایان هفته دوّم بی‌نتیجه ادامه داشت هر دو سپهسالار بیمناک از فرجام کار، میدان نبرد سراسر مملو از اجساد کشتگان و زمین نبرد رنگ خون گشته بود. آثار پیشگویی به واقعیت پیوسته پسر گشتاسپ و جاماسپ هلاک شدند و اینک نوبت زریر برادر گشتاسپ است که داخل میدان نبرد گشته شصت تن از ترکان را بر زمین افکنده و شاه ترکان ارجاسپ در قبال چنگ یازیدن با زریر پاداشی تعیین نمود ولی از ترکان کسی داوطلب نبرد با زریر نگشت. ارجاسپ وعده ازدواج با دختر خویش و تخت و کلاه داد و بیدرفش از میان سپاه بیرون جسته و زریر را می کشد ودر نهایت خود او نیز بدست بستور پسر زریر و افراسباب برادر زریر کشته می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۴

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۷

قبلی «
بعدی »