شخصیت های شاهنامه – بودلف

نام : بودلف

توضیحات شخصیت :

بودلَف، در شاهنامه نام راوی شاهنامه است که شاهنامه را روایت می‌کرد. او به همراه علی دیلم که کاتب شاهنامه بود، ظاهراً از این کار خود مزدی هم دریافت می‌کرده‌اند.

قبلی «
بعدی »