شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرام

چو بهرام در سوک بهرامشاه – چهل روز ننهاد بر سر کلاه

نام : بهرام

نام های دیگر : بهرام دوم

زمان مرگ بهرام : ۲۹۳ میلادی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به اورمزد ساسانی

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بهرام : بهرام یکم

همسر بهرام : شاپوردختک

فرزندان بهرام : بهرام سوم

توضیحات شخصیت : 

بهرام دوم (پارسی میانه: Wahrām) پنجمین شاهنشاه ایران از دودمان ساسانی بود. او فرزند بهرام یکم بود و از ۲۷۴ تا ۲۹۳ حکومت کرد. بهرام دوم نخستین شاهنشاهی بود که با تصویر همسر و فرزندش سکه زد و در اکثر سنگ‌نگاره‌هایش در کنار خانواده‌اش دیده می‌شود.

بهرام در سال‌های اولیه شاهنشاهی‌اش با شورش برادرش هرمز کوشانی و پسر عمویش هرمز سکستانی روبرو شد. در همین زمان بود که با شنیدن خبر جنگ داخلی در ایران، کاروس امپراتور روم به ایران لشکرکشی کرد. شورش یکی از فرقه‌های زرتشتی نیز در خوزستان در جریان جنگ داخلی و جنگ با روم روی داد. با این حال با مرگ امپراتور روم، بهرام با جانشین وی صلح کرد و پس از آن به سامان دادن به احوال داخلی شاهنشاهی خود پرداخت.

وی در سال ۲۹۳ درگذشت و فرزندش بهرام سوم جانشین او گردید. بهرام سوم پس از چند ماه فرمانروایی توسط نرسه، برادر بهرام دوم، برکنار شد.

لیست اشعار :

پادشاهی بهرام اورمزد – بخش ۲

پادشاهی بهرام

قبلی «
بعدی »