شخصیت های شاهنامه – بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر – دل و مغز جوشان ز مرگ پدر

نام : بهرام

نام های دیگر : بهرام یکم

زمان مرگ : ۲۷۴ میلادی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به اردشیر بابکان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بهرام : شاپوریکم

مادر بهرام : گوردزاد

برادران بهرام : هرمز، نرسه و شاپور

فرزندان بهرام : بهرام دوم ، هرمز یکم کوشانشاه

توضیحات شخصیت :

بهرام یکم چهارمین شاهنشاه ایران و انیران از دودمان ساسانی بود که برای سه سال، از سال ۲۷۱ تا ۲۷۴ فرمانروایی کرد. او بزرگترین فرزند شاپور یکم بود، با این حال جانشین پدرش نشد. گرچه یک سال پس از مرگ پدرش دوران هرمز یکم به پایان رسید و بهرام تاج کیانی را بر سر نهاد.

دوران سه ساله بهرام آغازگر فزونی گرفتن قدرت آتشکده و ظهور کرتیر بود که منجر به کاهش آزادی مذهبی – برای مدتی – در شاهنشاهی ساسانی شد. در همین دوران بود که مانی، پیامبر آیین مانوی زندانی و سپس اعدام شد.

لیست اشعار :

پادشاهی اورمزد – بخش ۲

پادشاهی بهرام اورمزد – بخش ۱

پادشاهی بهرام اورمزد – بخش ۲

قبلی «
بعدی »