شخصیت های شاهنامه – بنداه

سر سندیان بود بنداه نام – سواری سرافراز با رای و کام

نام : بنداه

محل مرگ : منطقه سند بدست اسکندر

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر

توضیحات شخصیت :

بُنداه در شاهنامه نام پادشاه سند است، که اسکندر، تمام مال و اموال و دارایی‌های او را از او گرفت و همگی مردمانش را نیز، تباه نمود و از میان بُرد.

لیست اشعار :

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۰

قبلی «
بعدی »