شخصیت های شاهنامه – برمایه (گاو دایه فریدون)

یکی گاو برمایه خواهد بدن – جهانجوی را دایه خواهد بدن

نام : برمایه

نحوه مرگ برمایه : توسط کارگزاران ضحاک

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ویژگی‌های برمایه : دایه فریدون و موهای بدنش هر کدام یک رنگ بود

توضیحات شخصیت :

که برخی آن را با ضمّهٔ نخست و به صورت پُرمایه هم خوانده‌اند، در شاهنامه نام گاوی مهربان که فریدون با شیر او پرورده شد ولی ضحاک او را بخاطر اینکه فریدون از شیر او پرورش یافته، کشت.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۳

ضحاک – بخش ۴

ضحاک – بخش ۵

قبلی «
بعدی »