شخصیت های شاهنامه – برزوایلا

سپاهی بجنگ کهیلا سپرد – یکی تیزتر بود ایلای گرد

نام : ایلا

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به افراسیاب می رسد

لقب های ایلا : برزو

ملیت : تورانی

توضحات شخصیت :

ایلای یا شاه ایلا در شاهنامه نام یک سردار تورانی است که نوه افراسیاب بود.در جریان نبرد بزرگ، ایلای فرمانده بخشی از سپاه توران بود و در همین جنگ به رزمِ تن به تن با کیخسرو پرداخت و بدست کیخسرو کشته شد.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »