شخصیت های شاهنامه – بانوی گردوی

نام : بانوی گردوی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

همسربانوی گردوی : گردوی

توضیحات شخصیت :

بانوی گُردوی، در شاهنامه نام همسر گردوی است که نامهٔ گردوی را با مُهر خسروپرویز به نزد بانو گردیه برد تا او را به کشتن همسرش گستهم ترغیب کند سپس به عقد خسروپرویز در آید. گردیه خواهر بهرام چوبین و گردوی محسوب می‌شد.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵۰

قبلی «
بعدی »