شخصیت های شاهنامه – بالوی

یکی رازدارست بالوی نیز – که نفروشد آزادگان را به چیز

نام : بالوی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

بالوی در شاهنامه نام یکی از نامداران ِ ایرانی است، که همراه با خسروپرویز به روم گریخت. برجسته‌ترین کار ِ بالوی در شاهنامه، رساندن پیامی از جانب پادشاه ایران به قیصر روم می‌باشد. بعد از آنکه خسروپرویز دوباره به تاج و تخت ایران دست یافت، به پاس خدمات و پایمردی‌های بالوی، فرمانروایی شهر چاچ را به وی واگذار کرد.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۷

قبلی «
بعدی »