شخصیت های شاهنامه – باطرون

حلب شد به کردار دریای خون – به زنهار شد لشگر باطرون

نام : بطرون

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : رومی

توضیحات شخصیت :

باطرون که به صورت باطرن و باطروق هم نوشته شده‌است، در شاهنامه نام یک سردار رومی است که در جریان دومین نبرد ایران و روم، در حلب شکست خورد.باطرون پس از این شکست، از نوشین روان زنهار خواست، یعنی از او درخواست نمود که به خودِ او و باقیماندهٔ سپاهش امان دهد.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »