شخصیت های شاهنامه – بادان

چو بادان پیروز و چون شیر زیل – که با داد بودند و با زور پیل

نام : بادان یا بادان پیروز

منصب بادان : مرزدار ایران در زمان خسروپرویز

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بادان : پیروز

توضیحات شخصیت :

بادان یا باذان، به روایت شاهنامه نام یکی از مرزداران ایران در عهد خسروپرویز است.

بادان پسر ِ پیروز بود و به همین دلیل گاهی از وی با عنوان بادان پیروز نیز نام برده می‌شود.هنگامیکه خسروپرویز در حال گُریز به روم بود، بادان در آذرآبادگان به وی پیوست.

احتمال دارد که این شخصیت شاهنامه، همان فرمانروای ایرانی یمن در صدر اسلام باشد، که در تاریخ ایران از وی با عنوان باذان یا باذام یاد شده است.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود – بخش ۳

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »