شخصیت های شاهنامه – ایزدگشسپ

دگر آنکه نامش بد ایزدگشسپ – کز آتش نه برگاشتی در تگ اسپ

نام : ایزدگشسپ

نام های دیگر ایزد گشسپ : ایزدگشسب ، آذرگشسپ

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

ایزدگُشَسپ یا آذرگشسپ که به صورت ایزدگشسب و آذرگشسب هم نوشته شده‌است، در شاهنامه نام سردارِ بهرام چوبین است که در نبردها همواره و پیوسته به همراه بهرام بود.

ایزدگشسب در شورش بر هرمز و خسرو همپیمان شد و پس از کشته شدن بهرام، مشاور گردیه گردید.

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۲

پادشاهی هرمزد – بخش ۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۲

قبلی «
بعدی »