شخصیت های شاهنامه – اورمزد

بفرمود تا رفت پیش اورمزد – بدو گفت کای چون گل اندر فرزد

نام : اورمزد

نام های دیگر اورمزد : هرمز یکم

محل تولداورمزد : نامشخص

محل مرگ اورمزد : نامشخص

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به ساسان می رسد

لقب های اورمزد : شاه ایران و انیران

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر اورمزد : شاپور یکم

مادر اورمزد : خوارنزم دخت مهرک نوشزاد

فرزندان اورمزد : بهرام یکم

توضیحات شخصیت :

هرمز یکم یا هرمزداردشیر از سال ۲۷۲ تا ۲۷۳ (میلادی)، سومین پادشاه ساسانی بود. او پس از پدرش، شاپور یکم، به شاهنشاهی ایران رسید. وی که در هنگام پدر خود، در جنگ‌های روم و ارمنستان دلاوریهای بسیاری از خود نشان داده بود، به خاطر شجاعت‌های خویش دلیر (جری، بطل) خوانده می‌شد و شاپور نخست فرمانروایی پارت و سرانجام فرمانروایی ارمنستان را با عنوان ورزگ شاه ارمنشهر به او داده بود. به نظر می‌آید صفات جنگی بیش از تدبیر و درایت، وی را در نظر پدر لایق جانشینی او کرده باشد

اگر گزارش طبری درباره آنکه وی یک دست داشته درست باشد، ممکن است همین نکته بهانه‌ای شده باشد که بزرگان ناراضی، او را خیلی زود از پادشاهی برکنار کرده باشند. از روایات مانوی هم بر می‌آید که وی نسبت به مانی نظر تأیید و مساعدت داشته‌است و این نکته حاکی از سیاست تسامح جویی اوست مانی پیامبر در زمان او آزادانه اندیشه‌اش را رواج می‌داد. همچنین کرتیر موبد نامدار زرتشتی و دشمن مانی، در زمان او ارج بسیار یافت. فرجام کار هرمزداردشیر، روشن نیست و درست معلوم نیست که وی به مرگ طبیعی درگذشته یا اینکه از سلطنت خلع گشته‌است در شاهنامه نام او اورمزد شاپور آمده‌است.

لیست اشعار :

پادشاهی اورمزد – بخش ۱

پادشاهی اورمزد – بخش ۲

قبلی «
بعدی »