شخصیت های شاهنامه – اندریمان (اسفندیار)

دگر اندریمان که پیروز گشت – بکشت از دلیران ما سی و هشت

نام : اندریمان

محل مرگ اندریمان : خوان هفتم اسفندیار بدست اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

اندریمان پهلوان تورانی در لشگر ارجاسپ است که در نبرد با سپاهیان ایران سی و هشت از سرداران ایران را کشت و در خوان هفتم اسفندیار هنگام فتح دژ رویین بدست اسفندیار کشته می شود.

لیست اشعار :

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۸

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »