شخصیت های شاهنامه – اسکندر

ز اسکندر فیلقوس بزرگ – جهانگیر و با کینه‌جویان سترگ

نام : اسکندر

محل تولد اسکندر : مقدونیه

محل مرگ اسکندر : بابل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر

ملیت : یونانی

وابستگان :

پدر اسکندر : فیلقوس در شاهنامه داراب

مادر اسکندر : ناهید

همسران اسکندر : روشنگ

توضیحات شخصیت :

اسکندر شاهنامه همچون سایر آثار ادبی دیگر مانند اسکندرنامه جامی یا اسکندر نامه نظامی و … کاملا با اسکندر تاریخی متفاوت است اسکندر در این آثار با داستان های خیالی و افسانه ها آمیخته شده است. اسکندر در شاهنامه فرزند داراب پادشاه ایران است که بعد از پدر بزرگ خود فیلقوس در روم بر تخت پادشاهی می نشیند اسکندر هوای جهانگشایی دارد به ایران حمله کرده و طی سه نبرد سپاه دارا را شکست میدهد و پس از آن یکسره به جهانگشایی می پردازد از مصر و هند و سند و حبشه و آندلس و مراکش و شمال آفریقا را در می نوردد و به عجایت شگفت انگیزی بر میخورد. و در نهایت در بابل بر اثر بیماری می میرد.

لیست اشعار:

پادشاهی داراب – بخش ۴

پادشاهی دارای – بخش ۲

پادشاهی دارای – بخش ۱۰

پادشاهی اسکندر – بخش ۱

پادشاهی اسکندر – بخش ۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۶

پادشاهی اسکندر – بخش ۷

پادشاهی اسکندر – بخش ۸

پادشاهی اسکندر – بخش ۹

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۰

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۱

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۶

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۷

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۸

پادشاهی اسکندر – بخش ۱۹

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۰

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۱

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۶

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۷

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۸

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۹

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۰

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۱

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۶

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۷

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۸

پادشاهی اسکندر – بخش ۳۹

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۰

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۱

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۶

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۷

قبلی «
بعدی »