شخصیت های شاهنامه – اسفندیار

چو اسفندیار آن گو تهمتن – خداوند اورنگ با سهم و تن

نام : اسفندیار یا اسپندیار

نام اسفندیار به زبان پهلوی : اسپَندَدات یا اسپَندیات که به معنای داده خدایی است

محل تولد اسفندیار : بلخ

محل مرگ اسفندیار : سیستان بدست رستم دستان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به گرشتاسپ و لهراسپ می رسد

لقب های اسفندیار : تهمتن، روئین تن،

ویژگی‌های اسفندیار : پهلوان نیرومند، رواج دهنده دین بهی ( زرتشت)

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدراسفندیار : گشتاسپ

مادر اسفندیار : کتایون

برادران اسفندیار : پشوتن و فرشیدور

خواهران اسفندیار : همای و به آفرید

فرزندان اسفندیار : نوش آذر، مهرنوش، بهمن، طوش

توضیحات شخصیت :

اسفندیار، پسرگشتاسپ شاه ایران زمین وکتایون دختر قیصر روم ، و نوهٔ لهراسپ جانیشن کیخسرو، شاهزاده کیانی در تاریخ اسطوره‌ای و حماسی ایران و قهرمان جنگ‌های مقدس کیش زرتشتی است که بیشتر برای نبرد سوگ‌انگیزش با رستم ، ابر پهلوان ایرانی شناخته می‌شود.

اسفندیار رویین‌تن بود، درشاهنامه به چگونگی رویین‌تن شدن اسفندیار اشاره‌ای نشده‌است اما در زراتشت‌نامه از زرتشت بهرام پژدو آمده است که زرتشت پیامبر اسفندیار را که نوزادی بیش نبود، در آب مقدس شست‌وشو داد که همین سبب رویین‌تنی او گشت و تنها چشمانش آسیب‌پذیر باقی‌ماند.

اسفندیار بعنوان ناجی ایران زمین در مقابل حمله ارجاسپ تورانی و توسعه دهنده دین زرتشت شناخته می شود. پدر اسفندیار گشتاسپ طی سه نوبت وعده پادشاهی به اسفندیار میدهد و هر نوبت به بهانه ای از واگذاری تاج وتخت خود به اسفندیار طفره می رود و در نهایت نبرد با رستم و به بند کشیدن او را شرط پادشاهی او قرار میدهد. اسفندیار با وجود مخالفت های شدید مادر خود کتابون و برادرش پشوتن به طمع تاج و تخت و به بهانه فرمان شاه به نبرد رستم می رود و توسط رستم و با راهنمایی سیمرغ با تیری که از درخت گز که به چشمانش برخورد کرد کشته می شود.

لیست اشعار :

بخش ۲ – سخن دقیقی

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۹

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۴

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۵

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۶

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۷

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۸

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۹

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۰

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۴

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۶

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۶

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۶

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۰

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۳۱

قبلی «
بعدی »