شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

بدان جایگه باشد ارژنگ دیو – که هزمان برآید خروش و غریو

نام : ارژنگ

محل مرگ : مازندران توسط رستم

منصب : سالار مازندران

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب ارژنگ : سالار

توضیحات شخصیت :

رستم در سفر مازندران یا همان هفت‌خوان رستم، در خان پنجم رخش را در دشت پر گیاه رها کرده و خود بخواب رفت، در میانه خواب دشت‌بان اسب او را دیده و آمد تا رستم را تنبیه کند. امّا رستم گوش‌های او را کف دستش گذاشت و روانه کرد. در آن سامان مرزبان اولاد بود که دشت‌بان پیش او آمده شکایت ازرستم نمود و اولاد با سوارانش پیش رستم آمد تا او را دستگیر نماید ولی خود گرفتار و بلد راه رستم گشت. در خوان ششم اولاد رستم را به اردوگاه ارژنگ‌دیو رهنمون ساخته است. رستم با دلاوری به اردوگاه ارژنگ شبیخون می رند و سر ارژنگ را از بدن او جدا می کند.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۰

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »