شخصیت های شاهنامه – ارمایل

یکی نام ارمایل پاکدین – دگر نام گرمایل پیشبین

نام : ارمایل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار به جمشید می رسد

لقب های ارمایل : پارسا

ویژگی‌های ارمایل : ایثار و ابتکار

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

ارمایل، در شاهنامه نام گران مایه‌ای پارساست که صفت پاکدین دارد. او به همراهی گرمایل (کرمایل) پیش بین، برای رهانیدن نیمی از جوانانی که قربانی ماران ضحاک می‌شدند، به خوالیگری (آشپزی) شاه تازی درآمدند و با استفاده از مغز گوسفندان هر شب یکی از دو جوان را نجات داده و چون شمارشان به دویست می‌رسید، آنان را همراه چند میش و بره راهی صحرا می‌نمودند.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۲

قبلی «
بعدی »