شخصیت های شاهنامه – ارسطالیس

حکیمی که بود ارسطالیس نام – خردمند و بیدار و گسترده کام

نام : ارسطالیس

نام های ارسطالیس : ارسطاطالس

محل تولد ارسطالیس : یونانی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : یونانی

منصب : مشاور و معلم اسکندر

توضیحات شخصیت :

ارسطالیس، در شاهنامه نام یک حکیم رومی است که در زمان تاج گذاریی اسکندردر خدمت او بود.وی همواره اسکندر را اندرز می‌داد تا از دربند کردن و کُشتن بزرگان دوری نماید. از نظر شاهنامه همین ارسطالیس بود که اسکندر را به برقراری ملوک الطوایفی تشویق نمود.بسیاری معتقدند که ارسطالیس شاهنامه، همان ارسطو (معلم اول) می‌باشد.

لیست اشعار :

پادشاهی اسکندر – بخش ۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۴۵

قبلی «
بعدی »