شخصیت های شاهنامه – اردشیر نکوکار

چو بنشست بر گاه شاه اردشیر – بیاراست آن تخت شاپور پیر

نام : اردشیر

نام کامل اردشیر : اردشیر نکوکار

زمان مرگ اردشیر : ۳۸۳ میلادی

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به ساسان می رسد

لقب های اردشیر : اردشیر دوم یا اردشیر نکوکار

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر اردشیر : شاپور دوالاکتاف

فرزند اردشیر : زوراندخت

توضیحات شخصیت :

اردشیر دوم یا اردشیر نیکوکار از ۳۷۹ تا سال ۳۸۳ میلادی، یازدهمین شاهنشاه ایران و انیران از دودمان ساسانی بود. او که برادر شاپور دوم بود، در زمان شاهنشاهی برادرش به عنوان شاه نودشیرگان خدمت کرد و در جنگ‌‌های شاپور در برابر رومیان نیز حاضر بود. اردشیر پس از مرگ برادرش به عنوان شاهنشاه برگزیده شد تا زمانی که پسر شاهنشاه پیشین، یعنی شاپور سوم، به سن قانونی برسد و بتواند بر تخت عاج بنشیند. دوران کوتاه این شاهنشاه بسیار آرام بود و اتفاق مهمی روی نداد و تنها ساسانیان به سیاست پیشین خود در رابطه با ارمنستان ادامه دادند.

گفته شده که اردشیر دوم شخص بسیار با اراده‌ای بوده و همچنین در برخی از منابع، از جمله شاهنامه فردوسی، از او با عنوان نیکوکار یاد شده است.

لیست اشعار :

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – بخش ۱۶

پادشاهی اردشیر نکوکار

قبلی «
بعدی »