شخصیت های شاهنامه – اردشیر بابکان

نخست از سر بابکان اردشیر – که اندر جهان تازه شد داروگیر

نام : اردشیر

محل تولد اردشیر : اصطخر – پارس

محل مرگ : ۲۴۲ میلادی در اصطخر

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار اردشیر: نیای پدری از طریق ساسان می رسد به دارا

لقب های اردشیر : اردشیر بابکان

ویژگی‌های اردشیر : بنیانگذار سلسله ساسانیان و اولین بار نام ایران را بر محدوده جغرافیایی شاهنشاهی خود نهاد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر اردشیر : ساسان بر اساس منابع تاریخی بابک

مادر اردشیر : رودک

همسر اردشیر : میرد دیتک بابکان

فرزندان اردشیر : شاپور یکم

توضیحات شخصیت :

بنیان‌گذار شاهنشاهی ساسانی بود. وی پس از شکست واپسین شاهنشاه اشکانی، اردوان پنجم در سال ۲۲۴ میلادی در دشت هرمزدگان، دودمان اشکانی را برانداخت و پادشاهی ساسانی را بنیان گذاشت. اردشیر از آن پس خود راشاهنشاه نامید و تسخیر سرزمینی را که ایرانشهر یا ایران می‌خواندش، آغازید

پیرامون تبار و نیای اردشیر، گزارش‌های تاریخیِ گوناگونی وجود دارد. براساس گزارش طبری، اردشیر پسر بابک پسر ساسان بوده‌است. روایت دیگری که در کارنامه ی اردشیر بابکان می‌باشد، و شاهنامه ی فردوسی نیز همان را بیان داشته، چنین آورده که اردشیر، زاده ی ازدواج ساسان — فردی از نوادگان دارا — با دختر بابک، حاکمی محلی در ایالت پارس بوده‌است.

لیست اشعار :

پادشاهی اشکانیان – بخش ۴

پادشاهی اشکانیان – بخش ۵

پادشاهی اشکانیان – بخش ۶

پادشاهی اشکانیان – بخش ۷

پادشاهی اشکانیان – بخش ۸

پادشاهی اشکانیان – بخش ۹

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۰

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۲

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۳

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۴

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۷

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۸

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۹

پادشاهی اشکانیان – بخش ۲۰

پادشاهی اشکانیان – بخش ۲۱

پادشاهی اردشیر – بخش ۲

پادشاهی اردشیر – بخش ۳

پادشاهی اردشیر – بخش ۴

پادشاهی اردشیر – بخش ۵

پادشاهی اردشیر – بخش ۶

پادشاهی اردشیر – بخش ۷

پادشاهی اردشیر – بخش ۸

پادشاهی اردشیر – بخش ۹

پادشاهی اردشیر – بخش ۱۱

پادشاهی اردشیر – بخش ۱۲

پادشاهی اردشیر – بخش ۱۳

پادشاهی اردشیر – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »