شخصیت های شاهنامه – اخواست

چو اخواست با زنگه ی شاوران – دگر برته با کهرم از یاوران

نام : اخواست

نام های دیگر اخواست : اخواشت

محل تولد اخواست : توران

محل مرگ اخواست : میدان نبرد توران و ایران

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب اخواست : سردار

ملیت : تورانی

توضیحان شخصیت :

قرعه هشتم نبرد دوازده رخ میان زنگه شاوران و اخواست (اخواشت) افتاد. هردو رزمنده با نیزه آهنین تا سه تیغ آفتا بر سرهم کوفتند تا اینکه از گرما و عطش نه  خود یارای جنگ نداشتند و نه اسبان توان حرکت داشتند. چون تشنگی چیره می شود. هر دو به استراحت کردن رضایت می دهند. پس از مدت کوتاهی با نیزه وارد میدان شده و درنهایت زنگه بر او چیره می شود.

لیست  اشعار :

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »