شخصیت های شاهنامه – آزرمی دخت

یکی دخت دیگر بد آزرم نام – ز تاج بزرگان رسیده به کام

نام : آزرمی دخت

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ویژگی‌های آذر می دخت : عادل

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر آزرمی دخت : خسروپرویز

مادر آزرمی دخت : مریم

برادران و خواهران آذر می دخت : پوران دخت و شیرویه

توضیحات شخصیت :

آزرمی‌دخت، (به پارسی آزرمی دخت، ارزمی دخت، ارزمین دخت، آذرومی دخت)؛ ملکهٔ ساسانی بود که به گزارش طبری در سال ۶۳۰ پ. م چند ماه بر اریکه پادشاهی نشست. وی خواهر ملکه بوران (پادشاهی ۶۳۰ یا ۶۳۱ پ. م) و دختر خسرو پرویز بود. نام آزرمی دخت به معنی «دختر شخص محترم» می‌باشد که اشاره به پدرش خسرو دوم دارد. در دوران پر آشوب پایانی ساسانی، آگاهی اندکی از این ملکه داریم، با این همه سکه‌های بر جای مانده از آزرمی دخت گواه پادشاهی وی می‌باشد

پس از مرگ خسروپرویز، کشور دچار بحران و اغتشاشات داخلی شدید شد و زمامداری سلاطین به کوتاهترین مدت رسید. طوری‌که در طول یک سال چندین شاه و ملکه عوض گشته یکی پس از دیگر روی کار می‌آمدند. ویژگی دوران پس از خسروپرویز حکومت دختران اوست که احتمالاً بعنوان ملکه جلوس و سکه زدند. آزرمیدخت پس از دوران کوتاه خواهرش پوراندخت بر سریر سلطنت نشست آزرمیدخت طی مدت کوتای پادشاهی اش اوضاع نابسامان ساسانی را بهبود بخشید

شاهنامه که وی را آزرم دخت خوانده و خطبه بر تخت‌نشینی و رخدادهای دوره پادشاهی وی را گزارش کرده، می‌گوید که وی در ماه پنجم پادشاهی اش تاج و تخت را از دست داده‌است. چگونگی مرگ وی در گزارش شاهنامه روشن نیست

لیست اشعار :

پادشاهی آزرم دخت

قبلی «
بعدی »