شخصیت های شاهنامه – آزاده

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی

نام : آزاده

محل تولد آزاده : بابل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : تازی

وابستگان :

پدر آزاده : سرو شاه یمن

همسر آزاده : تور پسر فریدون

خواهران آزاده : سهی و آرزو

فرزند آزاده : زادشم

توضحات شخصیت :

آزاده در شاهنامه نخست نام زن تور پسر فریدون دختر سرو شاه یمن است.آزاده به همراه دو خواهر دیگر همزمان به عقد سه برادر و شاهزادهٔ ایرانی یعنی پسران فریدون درآمدند. زمانیکه که هرسه داماد پیش سرو شاه یمن (تازیان) حضور یافتند و شاهزادگان یمن را به عقد خویش درآوردند شاه یمن در نهان راضی به وصلت نبود به همین سبب متوسل به سحر جادو شد تا بلکه سه تازه داماد را به وسیله سرما در خواب از میان بردارد یا آنها را منجمد نماید. چشمه یا آبشخوری در محوطه کاخ وجود داشت بدستور سرو قرار شد عروس و دامادها شب را در آنجا سپری کنند، ولی شاه تازیان شبانه باد و سرمای شدید پدید آورد تا سلم، تور و ایرج یخ بزنند. شاهزادگان نیز روش باطل کردن سحر و جادو را آموخته بودند و آنرا باطل گردند

لیست اشعار :

بخش ۴ – فریدون

قبلی «
بعدی »