شخصیت های شاهنامه – آزاده (معشوقه بهرام گور)

به رنگ رخانش به می داده بود – کجا نام آن رومی آزاده بود

نام : آزاده

محل مرگ آزاده : در شکارگاه بدست بهرام گور

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ویژگی‌های آزاده : چنگ نواز

توضیحات شخصیت :

آزاده نام کنیزک چنگ نواز رومی تبار است که پیوسته با بهرام گور در شکار بود. روزی آزاده در نخچیرگاه از شاه خواستار شکاری نامتعارف شد؛ چون بهرام آهوان را به تیر دگرگونه نگونسار نمود، آزاده زبان به نکوهش و ملامت او گشود و بدینسان خشم شهریار ایران را برانگیخت. پس شاه، آزاده را به زیر پای اسب سپرد.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۴

قبلی «
بعدی »