شخصیت های شاهنامه – آرش

وزو نیوتر آرش رزم زن – بهر کار پیروز و لشکر شکن

نام : آرش

محل تولد آرش : خراسان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

فرزند آرش : منوچهر

توضحات شخصیت :

آرش به روایت شاهنامه نام پدر منوچهر است. منوچهر یک پهلوان و دلاور ایرانی و اهل خراسان بود و در نبرد بزرگ که میان کیخسرو و افراسیاب در گرفت، در سپاه ایران می‌جنگید.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »