شخصیت های شاهنامه – آرش کمانگیر

نام : آرش کمانگیر

نام های دیگر آرش کمانگیر : ارخشه، ارش شیپاک تیر، آرش شاتین

محل تولد آرش کمانگیر : آمل

محل مرگ آرش کمانگیر : کوه دماوند بی جان شدن از شدت پرتاپ تیر

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به گرشاسپ و تبار مادری به مهراب و ضحاک

لقب های آرش کمانگیر : تیرانداز، شیواتر- کمانداد

ویژگی‌های آرش کمانگیر : سردار سپاه ایران

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

آرش کمانگیر یا آرش کمانکش یا آرش تیرانداز یا آرش شیواتیر (به اوستایی: اِرِخْشَه و به زبان پهلوی اِرَش شیپاک‌تیر) نام یکی از اسطوره‌های کهن ایرانی و همچنین نام شخصیت اصلی این اسطوره‌است. آرش، از سپاهیان منوچهر بود که پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی برای بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد و از بالای کوه «اییریو خشوتا» -دماوند -از چهارمین کشور روی زمین در زادگاه فریدون رفت و با تمام نیرو تیری را به سوی کوه «خوانونت» در خاور رها کرد.  این تیر از طلوع خورشید تا غروب خورشید در راه بود تا در کنار رود جیحون بر درخت گردویی فرود آمد و مرز ایران و توران مشخص شد. اما  آرش پس از تیر انداری از خستگی جان میدهد پیکرش پاره پاره شده و در خاک ایران پخش می شود و روانش در تیر دمیده می شود.

در شاهنامه به طور مشخص از آرش نام برده نشده مگر در مصارع یا بیتی هایی از شاهنامه به صورت اشاره ای گذرا.

قبلی «
بعدی »