شخصیت های شاهنامه – آرزو (زن سلم)

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی

نام : آرزو

زادگاه آرزو : یمن

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : تازی

وابستگان :

پدر آرزو : سرو شاه یمن

همسر آرزو : سلم پسر فریدون

خواهران آرزو : آزاده و سهی

توضیحات شخصیت :

آرزو یکی از دختران شاه یمن است، فریدون پس از نشستن بر تخت پادشاهی زمان طولانی بدون منازعه بر هفت کشور یا اقلیم فرمان میراند. اوایل سلطنت متحد فریدون سرو شاه یمن است گاهی نیز به عنوان وزیر فریدون از او یاد می‌گردد ولی زمانیکه خواست برای سه فرزندش همسران مناسب برگزیند جندل را به اکتشاف و تجسس به میان هفت قوم یا کشور فرستاد. جندل گزینه مناسب را سه دختر سرو شاه یمن دانست. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

لیست اشعار :

بخش ۲ – فریدون

بخش ۳ – فریدون

بخش ۴ – فریدون

بخش ۵ – فریدون

قبلی «
بعدی »