شخصیت های شاهنامه – آرزو (دختر ماهیار)

دلارام را آرزو نام بود – همو غمگسار و دلارام بود

نام : آرزو

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر آرزو : ماهیار گوهر فروش

توضیحات شخصیت :

آرزو یا آرزوی، دختر چنگ نواز و چکامه سرای «ماهیار گوهرفروش» بود که بهرام گور او را به همسری خویش برگزید.

لیست اشعار :

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۱

پادشاهی بهرام گور – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »