شخصیت های شاهنامه – آبتین

چو ضحاک بگرفت روی زمین – پدید آمد اندر جهان آبتین

نام : آبتین

نام های دیگر آبتین : آثویه، آپتیه

مرگ آبتین : توسط نگاهبانانِ ضحاک دستگیر و کشته شد و مغزش خوراک مارهای دوش ضحاک گردید.

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری آبتین به طهمورث می رسد.

ملیت : ایرانی

پدر آبتین : همایون

همسر آبتین : فرانک

فرزندان آبتین : همایون ، برمایون ، فریدون

توضیحات شخصیت :

آبتین (آتبین) ( دارای روح کامل و نیکوکار ) نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی است. او دومین کسی است که گیاه مقدس هوم را می‌فشرد و به پاس آن فرزندی شایسته‌ای چون فریدون به او عطا می‌شود.آبتین توسط سربازان ضحاک گرفتار و کشته شده مغز سرش را خوراک ماران ضحاک می‌کنند،آبتین به معنای جهان هستی.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۴

ضحاک – بخش ۶

ضحاک – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »