شاید صفحه اول

متن کامل شاهنامه – به همراه خواننده متن! ( اصلی )

خلاصه بخش های شاهنامه ۱-۳

پیکربندی شاهنامه ۱-۳

معرفی و بررسی نسخه های چاپی و دستنویس شاهنامه ۱-۳

 

 

داستان های صوتی شاهنامه ( اصلی )

شخصیت های شاهنامه ( فرعی )

جغرافیای شاهنامه (فرعی

 

 

دانلود رایگان :

دانلود رایگان کتاب شاهنامه – نسخه مسکو ( فرعی )

دانلود رایگان شاهنامه صوتی ( هنوز صفحه نداره ) ( فرعی )

 

نمایش های صوتی شاهنامه (  اصلی )

پادکست و فایل های صوتی :

 

رادیو شاهنامه – ( فرعی )

پادکست شاهنامه بخوانیم ( فرعی )

 

 

شاهنامه های صوتی :

شاهنامه با صدای استاد قادر پناه ( صفحه ندارد ) ( فرعی ) 

شاهنامه خوانی – ایرانصدا ( فرعی )

شاهنامه خوانی با صدای استاد سید جلال الدین کزازی ( فرعی )

شاهنامه با صدای استاد قائم‌ مقامی ( فرعی )

 

 

سخرانی و کلاس درس شاهنامه :

کلاس شاهنامه با صدای استاد مسکوب ( فرعی )

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب ( فرعی )

 

 

دوره های شاهنامه – ویکی شاهنامه (  اصلی )

شاهنامه و منظومه های پهلوانی (  اصلی )