عنوان : شاهنامه بهشتی

نام صاحب اثر:  بهشتی

تاریخ نگارش:  قرن دهم هجری

محل نگارش:

توضیحات اثر و صاحب اثر:

شاهنامه بهشتی : شاعر دیگر بنام بهشتی ( که نمیدانم همان بهشتی گیلانی است که معاصره شاه سلیمان و سلطان محمد خدابنده بوده و صاحب تذکره نصر آبادی از او نام برده ، یا کسی دیگر است ) در سال ۹۸۵ ه – ق شرح جنگ سلطان محمد خدابنده را با سلطان مراد پادشاه عثمانی بنظم کشیده  و دلیری سلطان محمد و سپاهیانش را ستوده است .

 

قبلی «
بعدی »