شاهنامه با صدای استاد قائم‌ مقامی

شاهنامه با صدای استاد قائم‌ مقامی به پیشنهاد جناب آقای کامبیز فکری و با همراهی و همکاری ایشان در ویکی شاهنامه قرار داده شده است.