نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیراف

نام فعلی مکان جغرافیایی:  نزدیک آبادی طاهری در استان بوشهر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شیلو

شرح مکان جغرافیایی:

سیراف: در یکی از بیت های داستان هرمزد نوشین روان، بنا بر ضبط خالقی، در اصل خطیبی، نام سیراف چنین آمده است:

ز سیراف وستای یزدان پرست     زعمان چوخنجست چون پیل مست

آقای خطیبی در یادداشت های شاهنامه، بخش دوم و سوم (سوم، ص ۴۱۴) درباره شهر یا بندر سیراف نوشته است: «بندر سیراف» بر کناره خلیج فارس، پس از شیراز، بزرگ ترین شهر ولایت اردشیرخره بوده است. که تا قرن سوم و چهارم هجری نیز شهرت داشته و ویرانه های آن نزدیک آبادی طاهری فعلی قرار دارد، در حالی که سیراف در نام شیلو که یک آبادی در مغرب آن است باقی مانده است لازم به یادآوری است که بندر طاهری در جنوب شرقی استان بوشهر ایران، در غرب عسلویه واقع است. ابن بلخی نیز اطلاعات مبسوطی از بندر سیراف به دست داده است.

قبلی «
بعدی »