نام و نام خانوادگی : سپنتا رجبی

سال تولد : ۱۳۹۲

سال شروع فعالیت : ۱۳۹۵

استان و شهر محل زندگی : استان مازندران – شهر بابل

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : مینا منصوری والا ،  امیر صادقی ، فردوسی سرای ایران

سبک اجرا شاهنامه : روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

 

 

 

 

قبلی «
بعدی »