نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سومان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر دوشنبه تاجیکستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

این نام که مسکو به جای ختلان مذکور آمده اگر اصالتی داشته باشد در اصل شومان بوده است. در یکی از بیت های پادشاهی نوشین روان چنین آمده است

ز سومان و ز ترمذ و ویسه گرد              سپاهی برآمد ز هر سوی گرد

شومان در قرون آغازین اسلامی با همین نام شهرت داشته و از جملۀ شمالی ترین شهرهای ولایت قبادیان بوده است.  بعدها به حصار شومان مشهور شده و حالا هم ویرانه های آن با نام حصار بر روی تپه ای بلند با بارویی فروریخته و چشمه ای بر بالای تپه در ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهر دوشنبه مرکز کشور تاجیکستان برجاست

 

قبلی «
بعدی »