نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورا

نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهر در زیر رقه در یک منزلی شهر فلوجه کنونی عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  سوراب، سوران

شرح مکان جغرافیایی:

سورا یا سوراب، نام یکی از شهرهای نظامی قلمرو شرق روم، ایضأ قالینیوس یا رقه، در زمان ساسانیان بوده که انوشیروان پس از نیایش در آذرگشسپ و قبل از فتح آرایش روم، دورا – اروپوس، آن را محاصره و تصرف کرده است:

چنین تا بیامد بدان شارستان     که سوراب بد نام آن کارستان

 خالقی در یادداشت های شاهنامه، بخش دوم و سوم، ص ۲۸۲، نوشته است: «سوراب به یونانی سورا، شهری بود واقع در خاور حلب» که در سال ۵۴۰ م به دست انوشیروان افتاد. اگر انوشیروان از مداین به سوی قالینیوس یا رقه حرکت کرده باشد، سوراب در حاشیه فرات و زیر رقه واقع بوده، که می تواند با شهری به نام سورا یا سوران منطبق بوده باشد. این شهر تقریبا در یک منزلی زیر شهر فلوجه کنونی کشور عراق قرار داشته که در آنجا نهری از فرات به سوی بغداد جدا می شده است  یا شهر دیگری در حاشیه فرات، و قبل از اروپوس (در ۹۰ کیلومتری جنوب شرق دیرالزور )

قبلی «
بعدی »