سفرنامه مارکوپولو در ایران

 

نام برنامه : سفرنامه مارکوپولو در ایران

کلاب برگزار کننده : ادبیات کهن

الگو و روش برگزاری : خواندن متن ، تحلیل و توضیح توسط حاضرین در برنامه و اساتید

برگزار کنندگان : کیارش محمدی

اساتید برنامه : نازیلا خلخالی

تاریخ اولین جلسه :  : دوم تیر ماه ، سال هزار و چهارصد و یک

تاریخ آخرین جلسه : برنامه در حال برگزاری میباشد.

روز های برگزاری برنامه  : پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ شب

 

فایل های صوتی جلسات برگزار شده

 

فایل صوتی جلسه اول :  سفرنامه مارکوپولو در ایران – جلسه نخست :  ( دوم تیر ماه ، سال هزار و چهارصد و یک )