سفرنامه ابن سیراف

نام برنامه : سفرنامه ابن سیراف

کلاب برگزار کننده : ادبیات کهن

الگو و روش برگزاری : خواندن متن ، تحلیل و توضیح توسط حاضرین در برنامه و اساتید

برگزار کنندگان : کیارش محمدی

اساتید برنامه : نازیلا خلخالی

تاریخ اولین جلسه : دوازدهم خرداد ماه ، سال هزار و چهارصد و یک

تاریخ آخرین جلسه : بیست وششم خرداد ماه ، سال هزار و چهارصد و یک

روزهای برگزاری برنامه : پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ شب

دریافت فایل پی دی اف سفرنامه ابن سیراف ، ( ویرایش فنی : نازیلا خلخالی )  : دانلود مستقیم سفرنامه ابن سیراف

 

فایل های صوتی جلسات برگزار شده

 

فایل صوتی جلسه اول :  سفرنامه ابن سیراف – جلسه نخست :  ( دوازدهم خرداد ماه ، سال هزار و چهارصد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دوم :  سفرنامه ابن سیراف – جلسه دوم :  ( نوزدهم خرداد ماه ، سال هزار و چهارصد و یک )

 

فایل صوتی جلسه سوم :  سفرنامه ابن سیراف – جلسه سوم :  ( بیست و ششم خرداد ماه ، سال هزار و چهارصد و یک )