نام و نام خانوادگی : سحر مقدادی

سال تولد : ۱۳۶۳

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۸

استان و شهر محل زندگی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : بنیاد فردوسی توس

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس ایمیل : sahar.meghdadi9685@gmail.com

قبلی «
بعدی »