رخسار صبح – خاقانی شروانی

نام برنامه : رخسار صبح – خاقانی شروانی

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

الگو و روش برگزاری : 

برگزار کنندگان : سجاد ثمری ، سیروس ملکی

اساتید برنامه : سیروس ملکی ،

با حضور افتخاری اساتید برجسته : حسین پرواز ،

تاریخ اولین جلسه :  : بیست و ششم دی ماه ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : هشتم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد

روز های برگزاری برنامه  : یک شنبه ها  از ساعت ۱۸

فایل های صوتی جلسات برگزار شده

فایل صوتی جلسه صفر : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست صفر ( نوزدهم دی ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه اول : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست نخست ( بیست و ششم دی ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه دوم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست دوم ( سوم بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه سوم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست سوم ( دهم بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه چهارم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست چهارم ( هفدهم بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه پنجم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست پنجم ( بیست و چهارم بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه ششم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست ششم ( یکم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه هفتم : رخسار صبح : خاقانی شروانی – نشست هفتم ( هشتم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی استاد کزازی : پیام استاد دکتر میرجلال‌الدّین کزازی به فراخور واپسین نشست خاقانی‌خوانی

&nbsp