رادیو شاهنامه – بخش پنجم

رادیو شاهنامه یک پادکست در حوزه شاهنامه است که در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان ، ویکی شاهنامه افتخار دارد با کسب اجازه از باشگاه شاهنامه پژوهان و با ذکر منبع ، بدون هیچ تغییری در رادیو شاهنامه ، بخش های مختلف آن را برای استفاده شاهنامه دوستان بصورت رایگان قرار دهد.

بخش های موجود در پادکست رادیو شاهنامه – بخش پنجم : 

– سرمقاله : چو ایران نباشد تن من مباد

– سخن : سخنان مجتبی مینوی درباره فردوسی و شاهنامه

– معرفی کتاب : نیم پخته ترنج اثر سجاد آیدنلو

– خبرهای در پیوند با شاهنامه

 

نام پادکست : رادیو شاهنامه – بخش پنجم

گوینده: فرانک ‌خسروی

سردبیر: کوروش جوادی

تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

قبلی «
بعدی »