دوره و کلاس‌های آموزشی در حال برگزاری

دوره و کلاس‌های آموزشی در حال برگزاری :

—————————————————————-

نام دوره : آموزش روان خوانی شاهنامه

هزینه دوره : رایگان

محل برگزاری : شبکه اجتماعی کلاب هاوس

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

الگو و روش آموزش :

برگزار کنندگان دوره : محمدرضا سعیدی ، افسانه میرزاده

استاد دوره : علی دهگانپور

روز های برگزاری دوره : سه شنبه از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ به وقت ایران

—————————————————————-

نام دوره : فرامرز نامه بزرگ به تصحیح دکتر ابوالفضل خطیبی

هزینه دوره : رایگان

محل برگزاری : شبکه اجتماعی کلاب هاوس

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه ، گروه تلگرامی فرامرز نامه کهن

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

الگو و روش آموزش :

برگزار کنندگان دوره : محمدرضا سعیدی ، یاسر توکلیان

استاد دوره : فاطمه کاکاوند ، محمدرضا صحت

روز های برگزاری دوره : سه شنبه از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ به وقت ایران

—————————————————————-